Zoeken op deze website

Vlaanderen heeft vier zeehavens. De Vlaamse zeehavens hebben verschillende troeven en vormen de poorten van en naar de wereld:

  • Ze hebben een unieke ligging: zeer centraal in Noordwest-Europa en op het knooppunt tussen zee en een groot hinterland. Dat schept enorme mogelijkheden voor industrie en handel.
  • Ze zijn essentieel voor import en export. Veel fabrieken kunnen niet draaien zonder de grondstoffen die via de havens worden aangevoerd. Ook voor de export zijn de havens essentieel. Door de zeehavens wordt heel de wereld een gemakkelijk bereikbaar afzetgebied voor de productie in Vlaanderen, België en de buurlanden.
  • Ze zijn belangrijk voor de consument: een heel assortiment goederen kan pas bij de  Vlaamse gezinnen terechtkomen nadat ze de havens gepasseerd zijn.
  • De totale directe toegevoegde waarde voor de vier Vlaamse havens bedroeg in 2015 meer dan 16,2 miljard euro. De totale toegevoegde waarde, dus directe en indirecte toegevoegde waarde samen, bedroeg in 2015 30,4 miljard euro. Dit is ruim 7% van het Belgische BBP (ruim 12% van het Vlaamse BBP).    
  • De directe werkgelegenheid bedroeg 102.727 voltijdse equivalenten (VTE’s). Met de indirecte werkgelegenheid erbij wordt dit in totaal 229.576 VTE. Dit is bijna 6% van de werkende bevolking in België (bijna 10% van de werkende bevolking in het Vlaams Gewest).
  • Er werd in de Vlaamse havens 3,7 miljard euro geïnvesteerd in 2015.

Elders op deze website vind je meer details over werkgelegenheid en toegevoegde waarde.