Zoeken op deze website

Vlaanderen voert al ruim 25 jaar een eigen havenbeleid. Sinds 1989 is de Vlaamse Overheid bevoegd over alle openbare werken in de havens, de waterwegen, de loods- en bebakeningsdiensten van en naar de havens en de reddings- en sleepdiensten op zee.

Enkele belangrijke data voor het Vlaamse havenbeleid:

  • 1 januari 1989: het havenbeleid wordt een regionale bevoegdheid.
  • Eind 1989: de Vlaamse Havencommissie (VHC) ziet het levenslicht.
  • 2 maart 1999: het havenbeleid krijgt meer structuur door het Havendecreet met nadruk op de autonomie van de havens, eenvormige werkingsvoorwaarden, regels voor samenwerking tussen overheid en havenbesturen en het financieringsbeleid.
  • 2007: start Flanders Port Area. Met dit actieprogramma ondersteunt de overheid de werking van de Vlaamse havens.

Het huidige havenbeleid omvat heel wat thema’s. In het verkiezingsjaar 2014 heeft de Vlaamse Havencommissie een Memorandum opgesteld waarin ze, in het kader van de verkiezingen van mei 2014, de belangrijkste havenrelevante thema’s op een rij heeft gezet. De verkiezingen zijn voorbij, maar de thema’s blijven actueel.

Eind oktober 2014 publiceerde de bevoegde Minister, dhr. Ben Weyts, zijn beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2014-2019. De Vlaamse Havencommissie heeft over deze Beleidsnota een aanbeveling geformuleerd. De Vlaamse Havencommissie stelt tot haar genoegen vast dat quasi alle onderwerpen, die de Vlaamse Havencommissie in haar Memorandum  als prioritair en beleidsrelevant had opgenomen, ook op één of andere wijze in de Beleidsnota worden behandeld. De VHC bespreekt in haar Aanbeveling alle havenrelevante onderwerpen die in de Beleidsnota aan bod komen en gebruikt de inhoud van haar Memorandum daarbij als achtergrond.