Zoeken op deze website

  "Maatschappelijk draagvlak" is jargon voor de mate waarin de gemeenschap het gevoerde beleid ondersteunt en goedkeurt. De Vlaamse Havencommissie bekijkt dit maatschappelijk draagvlak in een aanbeveling van 23 mei 2007 vanuit vijf denkrichtingen. Een strategie om het maatschappelijk draagvlak te vergroten, omvat deze vijf denkrichtingen of pijlers. Voor elke pijler zijn de aanpak, de initiatiefnemers, de uitvoerders en de doelgroepen verschillend.

   

  Het maatschappelijk draagvlak van havens vergroten 

  Pijler 1 Pijler 2 Pijler 3 Pijler 4 Pijler 5
  realisatie van grote projecten verdere ontwikkeling van de Vlaamse havens havenbeleid
  en -bestuur
  nut en noodzaak
  van het bestaan van havens
  havens op politieke agenda houden
  beslissingstrajecten ondersteunen door
  overlegstructuren uit te werken die alle stakeholders informeren en
  rekening houden
  met verschillende
  meningen
  groots opgezette overlegstructuren voor langetermijn-plannen die alle stakeholders informeren en rekening houden met verschillende meningen diverse maatschappelijke organisaties, stakeholders, actoren willen meedenken of -besturen of gewoon geïnformeerd worden over de wijze waarop de Vlaamse havens worden bestuurd en hoe dat beleid tot stand komt  de "man in de straat" weet te weinig over het belang van de Vlaamse havens, voelt er zich niet (meer) mee verbonden en hoort dikwijls negatief nieuws over havens: scheepsrampen, milieuproblemen, uitbreidingen, ... psitieve aspecten komen te weinig aan bod  dezelfde aspecten die de havens bij het grote publiek -al dan niet periodiek- minder aantrekkelijk maken, maken de haven ook politiek minder populair
   

   

  Meten van het maatschappelijk draagvlak

  Er zijn geen objectieve maatstaven om de grootte van het maatschappelijk draagvlak te meten. Er zijn echter wel indicatoren die aangeven dat het maatschappelijk draagvlak te klein is en dat er dus actie nodig is om het draagvlak te vergroten:

  • als er bv. onnodig veel weerstand is bij de realisatie van projecten
  • als bv. de verhouding tussen negatief en positief nieuws in de pers is scheefgetrokken (dus veel aandacht voor negatief nieuws en weinig of geen aandacht voor positief nieuws)
  • als de politieke aandacht voor havens en/of de aandacht en de kennis van het algemeen publiek niet meer in verhouding is tot het werkelijke belang van de havens. Te dikwijls wordt er van uitgegaan dat het in de havensector vanzelf wel goed zal gaan. Het algemeen publiek is zich niet meer bewust van de cruciale rol die havens in hun dagelijks leven spelen.

  Uitspraken over de grootte van het maatschappelijk draagvlak zijn niet alleen niet meetbaar, ze zijn bovendien per definitie subjectief. Het zullen vooral insiders zijn die beweren dat de aandacht voor de havens te klein is.

   

  De rol van de Vlaamse Havencommissie in de vorming van het maatschappelijk draagvlak

  De Vlaamse Havencommissie heeft een dubbele taak:

  • advies en overleg organiseren
  • informatie verstrekken en studies maken.

  Het onderwerp van de adviezen en het overleg is nauwkeurig omschreven in het uitvoeringsbesluit over de VHC. In grote lijnen concentreert de VHC zich op bijna alle havengerelateerde onderwerpen met een sociaaleconomische dimensie zoals: nieuwe wetgeving, grote investeringsprojecten, plannen van de overheid die betrekking hebben of een invloed hebben op havens, enz.

  De advies- en overlegfunctie wordt dikwijls gezien als een informatiestroom (een standpunt, advies, aanbeveling) van de Havencommissie naar het beleid toe. Dit beeld is echter onvolledig. De Havencommissie informeert en raadpleegt ook vakbonden, werkgeversorganisaties, vertegenwoordigers van de vervoermodi en havenbesturen over deze topics. Gezien deze organisaties op hun beurt hun lokale afdelingen of leden raadplegen, bereikt de Vlaamse Havencommissie uiteindelijk een flink aantal stakeholders. Dit draagt bij tot de versterking van het maatschappelijk draagvlak.?