Zoeken op deze website

    In de hieronder vermelde steekkaarten voor de Vlaamse havens vindt u een beschrijving van elke haven, samen met een hele reeks kenmerken en gegevens. Dit gaat van het juridische statuut tot de lading en lossing van goederen, van kilometers kaai en spoorwegen tot de afmetingen van de sluizen en van diepgang tot de lengte van het wegennet. Ook gegevens over toegevoegde waarde en werkgelegenheid vindt u in de steekkaarten terug.