Zoeken op deze website

De zes principes van het Havendecreet

Het Havendecreet van 1999 vormt de basis voor een modern havenbeleid met een globale visie op het maritieme aanbod in Vlaanderen. Het Havendecreet hanteert hierbij zes belangrijke principes:

 1. grotere autonomie over beheer en exploitatie voor de lokale havenautoriteiten
 2. eenvormige werkingsvoorwaarden voor alle zeehavens
 3. meer mogelijkheden voor flexibel personeelsbeleid voor de havenbesturen
 4. verplichte rechtspersoonlijkheid voor alle havenautoriteiten
 5. duidelijke en transparante relatie tussen het Vlaams gewest en de havenautoriteiten
 6. objectivering van het financieringsbeleid voor de havens

Hoe het Havendecreet tot stand kwam

Het tot stand komen van het Vlaamse Havendecreet legde de jaren voordien een hele weg af. Na 1999 volgden een hele reeks uitvoeringsbesluiten en wijzigingen.

Een overzicht: 

 1. Begin 1991: de Vlaamse Havencommissie ontvangt het eerste ontwerpadvies van de Vlaamse regering over een nieuwe beheersstructuur voor de Vlaamse havens met de vraag voor advies.
 2. 25 maart 1992: advies van de VHC over dit eerste ontwerpadvies van de Vlaamse regering. Uiteindelijk ziet de Vlaamse regering af van dit decreet. De Vlaamse overheid werkte in de daarop volgende jaren verder aan een nieuw decreet.
 3. 2 maart 1999: de Vlaamse regering keurt het nieuwe Havendecreet goed. Het ‘Decreet houdende het beleid van de zeehavens’ ('het Havendecreet') verschijnt op 8 april 1999 in het Staatsblad. Er volgen een hele reeks uitvoeringsbesluiten.
 4. 21 december 2001: wijzigingen in het Havendecreet via het Programmadecreet artikel 53
 5. 20 oktober 2004: de Europese Commissie keurt de overheidsfinanciering van de zeehavens in België goed.
 6. 24 december 2004: wijzigingen in het Havendecreet via het Programmadecreet artikel 65
 7. 20 juli 2006: ter aanduiding van de maritieme toegangswegen en de bestanddelen van de haveninfrastructuur werd met een nieuw besluit het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 aangepast.
 8. 14 december 2007: wijziging van het Subsidiebesluit
 9. 1 februari 2008: het Havendecreet van 2 maart 1999 werd gewijzigd in relatie met het Gemeentedecreet. (Decreet tot wijziging van het havendecreet). 

 

 Voor een volledig overzicht: tabel met uitvoeringsbesluiten