Memorandum Vlaamse Havencommissie 2014

advies op eigen initiatief
Memorandum van de Vlaamse Havencommissie met prioriteiten voor het Vlaamse regeerakkoord 2014

De Vlaamse Havencommissie (VHC) heeft in april 2014 haar Memorandum gepubliceerd met prioriteiten voor het Vlaamse regeerakkoord 2014. De verkiezingen zijn ondertussen voorbij, maar de inhoud van het Memorandum blijft een belangrijke synthese van de visie van de VHC op het havenbeleid.

  1. De Vlaamse Havencommissie als adviesorgaan over havenbeleid
  2. Economisch belang van Vlaamse zeehavens
  3. Lokale verankering, autonomie en deugdelijk bestuur
  4. Facilitering en financiering van de Vlaamse zeehavens
  5. Arbeidsmarkt
  6. Het hinterland van de haven
  7. Leefmilieu en ruimtelijke ordening
  8. Optimalisering en modernisering van bestaande regelgeving
  9. Relaties met andere bestuursniveaus en overheden
  10. ICT en trade facilitation in de Vlaamse havens

In de Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2014-2019, die eind oktober 2014 door Minister Ben Weyts werd gepubliceerd, komen de meeste van deze thema's terug. De VHC heeft de over de havenrelevante onderdelen van de Beleidsnota een aanbeveling geformuleerd.