Jaaroverzicht Vlaamse havens 2008

  Jaaroverzicht Vlaamse havens 2008
  De havens vormen een belangrijke economische pijler van de Belgische en Vlaamse economie; het zijn kernen van
  rechtstreekse en onrechtstreekse bedrijvigheid. Het spreekt voor zich dat aan die economische activiteit door zowel de
  overheid als door de Nationale Bank een groot belang wordt gehecht. Om die reden publiceert de Nationale Bank sinds
  de jaren '80 de gekende havenstudies. De Vlaamse regering van haar kant heeft in 1989 de Vlaamse Havencommissie
  (VHC) opgericht met de opdracht om het havenbeleid te ondersteunen met gedegen economisch advies en informatie.
  Jaarlijks publiceert de VHC een overzicht van alle Vlaamse havens.