Jaaroverzicht Vlaamse havens 2007

    Jaaroverzicht Vlaamse havens 2007

    De havens vormen een belangrijke economische pijler van de Belgische en Vlaamse economie; het zijn kernen van rechtstreekse en onrechtstreekse bedrijvigheid. Het spreekt voor zich dat aan die economische activiteit door zowel de overheid als door de Nationale Bank een groot belang wordt gehecht. Om die reden publiceert de Nationale Bank sinds de jaren '80 de gekende havenstudies. De Vlaamse regering van haar kant heeft in 1989 de Vlaamse Havencommissie (VHC) opgericht met de opdracht om het havenbeleid te ondersteunen met gedegen economisch advies en informatie. Jaarlijks publiceert de VHC een overzicht van alle Vlaamse havens.