Advies vrijstelling loodsplicht

    advies op vraag
    Vlaams minister van Mobiliteit Openbare Werken Vlaamse Rand Toerisme en Dierenwelzijn
    Ben Weyts
    Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van 15 juli 2002 betreffende de verscherpte loodsplicht voor vaartuigen in de Belgische territoriale zee- en vaarwateren onder de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest

    Thema’s en trefwoorden