Advies specifieke afwijkingen havendecreet voor het havengebied van Gent

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit Openbare Werken Vlaamse Rand Toerisme en Dierenwelzijn
Ben Weyts
Voorontwerp van decreet betreffende het beheer en de exploitatie van het havengebied van Gent en tot specifieke afwijkingen van het havendecreet voor het havengebied van Gent

Samen met de MORA formuleerde de Vlaamse Havencommissie een advies over het voorontwerp van decreet dat de fusie tussen de haven van Gent en Zeeland Seaports mogelijk maakt. De Raden ondersteunen deze fusie en erkennen het maatschappelijk belang ervan.

Zij formuleren geen opmerkingen op de teksten van het voorliggende voorontwerp van decreet. In hun advies geven ze wel aandachtspunten mee voor de verdere ontwikkeling van het Vlaamse havenbeleid.