Advies over de verdere opvolging en uitwerking van het Flanders Port Area thema opleidingen en arbeidsmarkt

    Advies over de verdere opvolging en uitwerking van het Flanders Port Area thema opleidingen en arbeidsmarkt

    Onder de noemer Flanders Port Area worden tien havenrelevante beleidsthema’s aangepakt. Opleidingen en arbeidsmarkt is er één van. In deze aanbeveling drukt de Vlaamse Havencommissie haar appreciatie uit voor de wijze waarop het actiepunt tot nu toe werd aangepakt (door de Gewestelijke Havencommissaris werden vele partijen bij elkaar gebracht, kennis werd vergaard, er werd een lijst met knelpunten / uitdagingen gemaakt, en door de VDAB werd vervolgens een HavenActieplan opgesteld, met concrete voorstellen en acties). In deze aanbeveling schetst de Vlaamse Havencommissie hoe zij het actiepunt opleidingen en arbeidsmarkt verder wenst te zien evolueren en hoe zij haar eigen rol in dit proces ziet.