Advies loodsbestelling

advies op vraag
Hilde Crevits

nieuwe Belgische loodsbootOp 16 juli 2014 gaf de Vlaamse Havencommissie advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de loodsbestelling aan de loodsdienst bij aankomst en vertrek van vaartuigen die onderworpen zijn aan de verplichting om gebruik te maken van het gewone loodsen of van het loodsen op afstand. Naast enkele kleine tekstcorrecties wijst de VHC in het advies erop dat de voorrangverlening voor schepen in nood en voor tij- of stroomgebonden vaartuigen geen afbreuk mag doen aan de garantie op universele behandeling door de loodsen.