Advies complex project achterhaven Zeebrugge

advies op vraag
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Advies over het geïntegreerd onderzoek en het voorontwerp voorkeursbesluit "Complex project ter verbetering van de nautische toegankelijkheid van de achterhaven van Zeebrugge"

De Vlaamse Havencommissie heeft geadviseerd over het geïntegreerd onderzoek en het voorontwerp voorkeursbesluit "Complex project ter verbetering van de nautische toegankelijkheid van de achterhaven van Zeebrugge". In het Voorontwerp Voorkeursbesluit wordt, op basis van het geheel van studies en de brede consultatie van de betrokken actoren, gekozen voor een nieuwe sluis op de Visartsite ‘huidige locatie’, met de NX in een tunnel. Alle elementen in acht nemend, staat de Vlaamse Havencommissie volledig achter deze keuze. Wel vraagt de VHC om een aantal suboptimale aspecten van het project verder te onderzoeken en bij te sturen. Ook formuleert de VHC enkele opmerkingen bij de MKBA.