Advies AON ECA

advies op vraag
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Advies over de alternatievenonderzoeksnota over het complex project "Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen"

Voor de realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen werd een project opgestart in het kader van het decreet “complexe projecten”. In verschillende fasen van die procedure wordt advies gevraagd aan diverse stakeholders en adviesorganen. De Vlaamse Havencommissie heeft in dit kader een advies geformuleerd over de Alternatievenonderzoeksnota over dit project.