Advies alternatievenonderzoeksnota sluis Zeebrugge

advies op vraag
Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de bouw van een nieuwe sluis die een bijkomende toegang moet verschaffen tot de achterhaven van Zeebrugge, is een procedure opgestart in het kader van het decreet “complexe projecten”. In verschillende fasen van die procedure wordt advies gevraagd aan diverse stakeholders en adviesorganen. De Vlaamse Havencommissie heeft in dit kader een advies geformuleerd over de Alternatievenonderzoeksnota over het "Complex project ter verbetering van de nautische toegankelijkheid van de achterhaven van Zeebrugge"