Advies aanduiding maritieme toegangswegen

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Hilde Crevits
Advies over besluit houdende de aanduiding van de maritieme toegangswegen en de bestanddelen van de haveninfrastructuur

De Vlaamse Havencommissie (VHC) heeft op 4 juni 2014 advies gegeven over het ontwerpbesluit “houdende de aanduiding van de maritieme toegangswegen en de bestanddelen van de haveninfrastructuur??, soms kort “Aanduidingsbesluit?? genoemd. Dit besluit hoort bij het Havendecreet en preciseert de omschrijving van de verschillende types haveninfrastructuur en duidt ook aan welke infrastructuur tot welk type behoort. In feite is het besluit een volledige herziening van het gelijknamige besluit van 13 juli 2001. De VHC vraagt om per havengebied nadere informatie te verstrekken over de grootte van de besparingen voor de Overheid die uit het herschreven besluit zullen voortvloeien, zodat ook de impact voor de andere partijen kan worden ingeschat. Voorts deed de VHC een reeks voorstellen om de tekst van het besluit te verduidelijken en te verbeteren.