Aanbeveling groepsvrijstellingsverordening

Aanbeveling (op eigen initiatief) over de Groepsvrijstellingsverordening (GBER, General Block Exemption Regulation)

Europese Verordening 651/2014 (GBER) verklaarde in 2014 een reeks staatssteunmaatregelen compatibel met de interne markt regels en stelde deze vrij van voorafgaandelijke aanmelding aan de Europese Commissie. In die GBER van 2014 kondigde de Europese Commissie aan dat havens en luchthavens, die op dat moment nog niet waren opgenomen, zouden worden opgenomen in de GBER van zodra voldoende casus ervaring zou zijn opgedaan. Dat is nu het geval: aan de GBER worden specifieke criteria toegevoegd over havens en luchthavens. De Europese Commissie heeft zeer recent een eerste draft openbaar gemaakt van een verordening tot wijziging van verordening nr. 651/2014. Er worden 2 publieke consultaties gehouden waarbij alle lidstaten en stakeholders hun opmerkingen kunnen geven. De Vlaamse Havencommissie formuleert in deze aanbeveling haar opmerkingen over deze eerste draft verordening.