Aanbeveling beleidsnota MOW 2014-2019

advies op eigen initiatief
Aanbeveling van de Vlaamse Havencommissie over de Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2014-2019

foto van havenarbeiders bij het laden van een vrachtschipDe Vlaamse Havencommissie heeft een aanbeveling geformuleerd over de Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2014-2019. De Vlaamse Havencommissie stelt tot haar genoegen vast dat quasi alle onderwerpen, die de Vlaamse Havencommissie in haar Memorandum  als prioritair en beleidsrelevant had opgenomen, ook op één of andere wijze in de Beleidsnota worden behandeld. De VHC bespreekt alle havenrelevante onderwerpen die in de Beleidsnota aan bod komen en gebruikt de inhoud van haar Memorandum daarbij als achtergrond.