De Vlaamse Havencommissie bestaat uit vier groepen leden : acht vertegenwoordigers van de Vlaamse werkgeversorganisaties, acht vertegenwoordigers van de Vlaamse werknemersorganisaties, één vertegenwoordiger van respectievelijk de binnenscheepvaart, het wegtransport en het spoorvervoer, elf vertegenwoordigers van de Vlaamse havens (Antwerpen heeft vijf vertegenwoordigers; Zeebrugge, Oostende en Gent hebben telkens twee vertegenwoordigers). In het dagelijks bestuur zetelen een vertegenwoordiger van elke haven en van de vier grote Vlaamse sociale partners. De voorzitter is een onafhankelijke deskundige.

Voorzitter

 • Rome Francis, professor C-MAT (UA)

Dagelijks bestuur

 • Coens Joachim, gedelegeerd bestuurder MBZ
 • Copers Caroline, algemeen secretaris Vlaams ABVV
 • De Clercq Mathias, schepen van de haven van de stad Gent
 • Gérard Paul, bestuurder - haven van Oostende AG
 • Sannen Goedele, senior adviseur Logistiek & Mobiliteit Voka
 • Van De Voorde Eddy, gewoon hoogleraar, Universiteit Antwerpen
 • Van Peel Marc, schepen van de haven van de stad Antwerpen
 • Vermorgen Ann, nationaal secretaris ACV

Leden

 • Vertegenwoordigers van de werknemers
  • Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV
   • Copers Caroline, algemeen secretaris Vlaams ABVV
   • Loridan Marc, secretaris vakgroep Haven
   • Reniers Chris, algemeen secretaris ACOD
  • Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV
   • Claes Michel, algemeen sectorverantwoordelijke - water ACV-Transcom
   • Dielen Ilse, verbondssecretaris ACV-Antwerpen
   • Gielis Wannes, nationaal verantwoordelijke PC 226
   • Vermorgen Ann, nationaal secretaris ACV
  • Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB
   • Quisthoudt Erik, bestendig secretaris ACLVB
 • Vertegenwoordigers van de werkgevers
  • Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO
   • Larik Anja, directie- & economisch adviseur
   • Van De Voorde Eddy, Gewoon Hoogleraar, Universiteit Antwerpen
  • Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
   • Debart Carla, managing director APM Terminals Zeebrugge
   • Degryse Patrick, directeur Business Development Group De Cloedt 
   • De Meyer Rudi, directeur Voka Havenvereniging
   • Sannen Goedele, senior adviseur Logistiek & Mobiliteit
   • Vanfraechem Stephan, directeur Alfaport, Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland
   • Van Severen Peter, projectleider VeGHO
 • Vertegenwoordigers van de havenbesturen
  • Havenbestuur van Antwerpen
   • Bernaers Greet, directeur infrastructuur
   • De Wever Bart, burgemeester van de stad Antwerpen
   • Van Hoecke Pascale, personeelsdirecteur Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 
   • Van Peel Marc, schepen van de haven van de stad Antwerpen
   • Vandermeiren Jacques, afgevaardigd bestuurder
  • Havenbestuur North Sea Port Flanders (haven Gent)
   • De Clercq Mathias, burgemeester stad Gent
   • Walters Saskia, adviseur
  • Havenbestuur van Oostende
   • Gérard Paul, bestuurder - AG haven van Oostende
   • Vandecasteele Jean, schepen van openbare werken Oostende
  • NV Maatschappij van de Brugse Zeehaven - MBZ
   • Coens Joachim, gedelegeerd bestuurder MBZ
   • Maertens Luc, directeur MBZ
 • Vertegenwoordigers van instellingen op het vlak van wegvervoer
  • Verkinderen Lode, secretaris-generaal Transport en Logistiek Vlaanderen
 • Vertegenwoordigers van instellingen op het vlak van spoorvervoer
  • Kerckaert Koen, general manager Transport NMBS
 • Vertegenwoordigers van instellingen op het vlak van binnenscheepvaart
  • Lambrechts Paul, marktprospector Promotie Binnenvaart Vlaanderen

Plaatsvervangende leden

 • Vertegenwoordigers van de werknemers
  • Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV
   • Rasschaert Guido, algemeen secretaris ACOD
   • Verbeeck Monique, medewerker BTB
   • Verhoeven Greg, adviseur studiedienst Vlaams ABVV
  • Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV
   • Buysse Marc, secretaris ACV
   • David Wim, verbondssecretaris ACV Brugge-Oostende-Westhoek
   • Kerkhofs Joris, secretaris Water-Binnenvaart ACV Transcom
   • Soens Marc, nationaal vrijgestelde Water bij ACV Transcom
  • Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB
   • Van Hertbruggen Ellen, studiedienst ACLVB
 • Vertegenwoordigers van de werkgevers
  • Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO
   • Cools Els, coördinator lokaal economisch beleid en adviseur mobiliteit
   • Vandorpe Gilles, coördinator onderzoek UNIZO-studiedienst
  • Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen
   • Adriansens Marc, voorzitter APZI
   • Bollen Hilde, coördinator Promotie Binnenvaart Vlaanderen
   • Matthys Daniël, gedelegeerd bestuurder Euro-silo
   • Maldague Vincent, bestuurder Herfurth Logistics
   • Van Meenen F. Maria, gedelegeerd bestuurder Dissaco
   • Vansevenant Bart, stafmedewerker studiedienst Voka-Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
 • Vertegenwoordigers van de havenbesturen
  • Havenbestuur van Antwerpen
   • De Block Christiaan, adviseur Nautische Zaken Autonoom Gemeentelijke Havenbedrijf Antwerpen
   • Tuerlinkx Kurt, adviseur omgevingscommunicatie Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
   • Van Dessel Jan, stafmedewerker kabinet schepen van de haven
   • Van Kraaij Hanna, consulent beleidsontwikkeling
   • Vanhoenacker Tessy, senior nautisch consulent Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
  • Havenbestuur van North Sea Port Flanders (haven Gent)
   • Mortier Peter, adjunct-directeur-generaal Havenbedrijf North Sea Port Flanders
   • Schalck Daan, co-CEO North Sea Port Flanders
  • Havenbestuur van Oostende
   • Allaert Jan, commercieel directeur AG Haven Oostende
   • Pannecoucke Eddy, bestuurder AG Haven Oostende
  • NV Maatschappij van de Brugse Zeehaven - MBZ
   • Goetinck Rik, algemeen directeur beleid en organisatie MBZ
   • Orlans Chantal, bedrijfjuriste MBZ
 • Vertegenwoordigers van instellingen op het vlak van wegvervoer
  • Fonteyn Freija, hoofd juridische dienst van Transport en Logistiek Vlaanderen
 • Vertegenwoordigers van instellingen op het vlak van spoorvervoer
  • Dewulf Dirk, afdelingschef B-Mobility
 • Vertegenwoordigers van instellingen op het vlak van binnenscheepvaart
  • Sterkens Véronique, beleidsmedewerker waterwegen

Wonen de vergadering bij met raadgevende stem

 • Kerremans Pieter, administrateur-generaal SERV
 • Merckx Jean-Pierre, secretaris Vlaamse Havencommissie