North Sea Port Flanders (haven Gent)

North Sea Port Flanders, sinds de fusie van de haven van Gent met Zeeland Seaports de nieuwe benaming voor de haven van Gent, is een moderne en polyvalente haven met een goederenoverslag van 32,6 miljoen ton (2018). Het havengebied is een industrieel en commercieel centrum dat directe werkgelegenheid verschaft aan  28.262 mensen (2017). North Sea Port Flanders beschikt over gespecialiseerde terminals voor de opslag en distributie van granen, steenkool, ertsen, petroleumproducten, meststoffen, fruitsappen, auto’s, plantaardige oliën, woudproducten enz..

De veilige nautische toegang vanuit de Noordzee via het getijden- en stromingsvrije zeekanaal Gent-Terneuzen garandeert een vlot verkeer van en naar de haven voor zeeschepen tot 80.000 ton draagvermogen met een maximum diepgang van 12,50 m. In 2022 zal een nieuwe sluis in gebruik worden genomen die de toegang van de haven nog verder zal verbeteren.

De haven heeft zich door haar uitstekende geografische ligging t.o.v. Noordwest-Europa ontwikkeld tot een belangrijk distributieplatform voor verschillende goederensoorten. Ze is gelegen nabij het kruispunt van de drie belangrijkste Europese autosnelwegen: de E17 (Scandinavië-Portugal), de E34 (Franse kanaalhavens-Ruhrgebied) en de E40 (VK-Turkije). Elke kaai is verbonden met het dichte Europese spoorwegnet via een rangeerstation, terwijl de haven via verschillende waterwegen aansluit op de belangrijkste Europese binnenvaartwegen.

North Sea Port Flanders behoort tot de voornaamste industriezones van West-Europa. Bedrijven uit de staalsector, chemie en petrochemie, automobielbouw, agribulksector, papiernijverheid e.a. gebruiken de haven voor de aanvoer van grondstoffen en de afvoer van hun producten. In North Sea Port Flanders hebben biobrandstoffen zoals biodiesel en bio-ethanol een toenemend belang.  Bijna 90% van alle biobrandstof in Vlaanderen is afkomstig van bedrijven uit de Gentse havenzone.

Het nieuwe Kluizendok is één van grootste maritieme sites in Europa (660 hectare) met nog veel ruimte om te investeren. Sinds 2005 hebben de eerste bedrijven zich daar gevestigd. Sinds 2008 worden aan het Kluizendok ook containers overgeslagen, hoewel de schaal beduidend kleiner is dan in Antwerpen of Zeebrugge.