Memorandum 2014 - Vlaamse Havencommissie als adviesorgaan

1.  De Vlaamse Havencommissie als adviesorgaan over havenbeleid

De Vlaamse Havencommissie (VHC) heeft als decretale taak het leveren van een algemene bijdrage tot de voorbereiding van het havenbeleid. Met een samenstelling die bestaat uit werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, havenbesturen en vervoermodi is de VHC bij uitstek het adviesorgaan waarin heel de havensector is vertegenwoordigd.

Vanuit die positie heeft de Vlaamse Havencommissie een lijst gemaakt met de punten die voor het havenbeleid in de komende legislatuur van cruciaal belang zijn.

De VHC geeft in dit memorandum aan:

1. Dat de Vlaamse havens voor de Vlaamse en Belgische economie van enorm groot belang zijn;
2. Wat de principes en aandachtspunten zijn die in de komende legislatuur van belang zijn om dat grote belang van de Vlaamse havens, als logistiek draaischijf in Europa en motor van de Vlaamse economie, te bestendigen en te versterken.

De Vlaamse Havencommissie is uiteraard bereid om ook in de komende legislatuur het Vlaamse havenbeleid verder te ondersteunen door middel van adviezen, aanbevelingen, studiewerk en informatie.
De VHC vraagt wel om te vermijden dat overleg en standpuntbepaling over sociaal-economisch belangrijke haventhema's wordt versnipperd en/of in verschillende overlegfora naast elkaar gebeurt. Zo worden er soms belangrijke sociaal-economische thema's onder de koepel "Flanders Port Area" behandeld terwijl in feite de Vlaamse Havencommissie hiervoor de permanente structuur, evenwichtige samenstelling en capaciteit beschikbaar heeft.