Haven van Oostende

De haven van Oostende is evenals Zeebrugge gelegen aan de Belgische kust. De haven van Oostende is de kleinste van beide kusthavens en is vooral gericht op de bouw en het onderhoud van winkmolenparken in de Noordzee.

De haven van Oostende was vroeger de grootste Vlaamse haven op het gebied van passagiersvervoer, maar deze activiteit is de laatste jaren sterk verminderd en voor een groot deel omgebogen naar goederenoverslag.

Een belangrijk onderdeel van de totale trafiek bestaat uit zand en grind vanuit zee (ten behoeve van de bouwnijverheid).

Oostende profileert zich de jongste jaren als hub voor de bouw en het onderhoud van windmolenparken in de Noordzee.

Havenplan Oostende