Maritieme trafiek Vlaamse havens eerste 3 kwartalen 2018

  In de haven van Antwerpen werd in de eerste 3 kwartalen van 2018 177,0 miljoen ton geladen en gelost. Dat is 5,9% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De overslag van containers, vloeibaar massagoed en roll-on roll-off steeg sterk tegenover de eerste drie kwartalen van 2017 (+7,1%, +5,7% en +5,5%). Ook voor droge bulk werd groei genoteerd (+1,7%).

  North Sea Port Flanders (North Sea Port, deelgebied Gent) registreerde in de eerste drie kwartalen van 2018 een overslag van 24,9 miljoen ton (+1,9%). Alle goederengroepen noteerden een stijging, behalve droge bulk.

  In Zeebrugge steeg de totale overslag in de eerste drie kwartalen van 2018 tot 29,8 miljoen ton. Dit is een sterke stijging van 7,7% tegenover de eerste drie kwartalen van 2017. Vloeibare bulk en ro-ro stegen sterk (+48,7% en +8,2%). De containertrafiek bleef op hetzelfde niveau (+0,3%). Droge bulk en conventioneel stukgoed daalden.
   
  In Oostende lag de totale overslag in de eerste drie kwartalen van 2018 hoger dan in dezelfde periode van vorig jaar (+10,7%).

  Thema’s en trefwoorden