Maritieme trafiek Vlaamse havens 2018

In de haven van Antwerpen werd in 2018 in totaal ruim 235 miljoen ton geladen en gelost. Dat is 5,2% meer dan in 2017. Alle verschijningsvormen, behalve overig stukgoed, stegen sterk. Voor de zesde keer op rij werd een recordoverslag genoteerd.

North Sea Port Flanders (de haven van Gent) registreerde in 2018 een totale goederenoverslag van 32,6 miljoen ton, dit is een zeer lichte toename tegenover het vorige recordjaar 2017. Een kleine daling in droge bulk en ro/ro werd gecompenseerd door een stijging in vloeibare bulk, containers en overig stukgoed.

Zeebrugge noteerde in 2018 een sterke toename van de trafiek tot 40,1 miljoen ton (+8,0%). Voor droge bulk en stukgoed werden dalingen genoteerd, maar deze werden ruimschoots goedgemaakt door de stijging van de ro/ro-trafiek en vooral door de zeer sterke toename in de vloeibare bulk (met name LNG). De containertrafiek bleef status quo.
 
In Oostende nam de overslag in 2018 toe met 13,7% tot 1,6 miljoen ton. Droge bulk en overig stukgoed namen toe, vloeibare bulk nam af.