Overheidsuitgaven

  Deze tabellen geven de overheidsuitgaven weer ten behoeve van de Vlaamse havens, voor de periode 1989-2017. Voor de laatste vijf jaar (2013-2017) worden de overheidsuitgaven voor de vier Vlaamse havens apart weergegeven, met aanduiding van de belangrijkste projecten. Alle bedragen worden uitgerekend in prijzen van 2017 door middel van de ABEX-index.

  jaar Antwerpen North Sea
  Port Flanders
  Zeebrugge Oostende Totaal
  havens
  Maritieme
  toegang
  Havenover-
  schrijdend + diversen*
  Algemeen
  totaal
  Maritieme
  toegang %
  1989 111,88 18,03 35,87 6,62 172,40 95,60 0,00 268,00 35,7%
  1990 83,62 21,48 32,86 8,09 146,05 106,78 0,00 252,82 42,2%
  1991 103,46 28,38 50,63 16,90 199,37 94,53 0,00 293,91 32,2%
  1992 111,33 36,00 41,08 2,15 190,57 107,60 0,00 298,17 36,1%
  1993 95,04 19,07 40,64 3,77 158,51 127,29 0,00 285,80 44,5%
  1994 29,37 21,65 31,49 17,06 99,60 149,73 0,00 249,33 60,1%
  1995 59,31 30,61 20,41 15,79 126,12 153,74 0,00 279,86 54,9%
  1996 99,29 30,60 22,85 23,58 176,32 166,66 0,00 342,98 48,6%
  1997 55,54 36,88 17,93 25,44 135,79 212,36 0,00 348,15 61,0%
  1998 102,37 19,32 34,84 22,31 178,83 206,86 0,00 385,69 53,6%
  1999 83,85 16,43 35,75 22,69 158,72 215,35 0,00 374,07 57,6%
  2000 62,17 24,57 32,51 24,74 143,99 288,33 0,00 432,31 66,7%
  2001 68,00 16,01 67,24 8,86 160,11 241,45 0,00 401,55 60,1%
  2002 141,33 21,70 18,92 20,97 202,93 266,31 0,00 469,24 56,8%
  2003 170,96 32,07 19,16 13,66 235,85 238,89 0,00 474,73 50,3%
  2004 161,34 36,45 28,68 12,00 238,46 283,07 0,00 521,53 54,3%
  2005 127,76 41,92 24,99 8,34 203,01 211,60 0,00 414,62 51,0%
  2006 91,90 49,93 22,93 15,83 180,59 212,22 0,00 392,82 54,0%
  2007 79,82 41,27 40,96 12,22 174,27 255,37 0,00 429,64 59,4%
  2008 105,39 26,87 42,65 18,79 193,70 265,66 0,00 459,36 57,8%
  2009 89,89 31,43 33,56 44,03 198,91 220,00 0,00 418,91 52,5%
  2010 77,61 32,57 50,50 17,05 177,73 202,46 0,00 380,19 53,3%
  2011 83,76 23,58 57,52 8,66 173,52 189,40 0,00 362,93 52,2%
  2012 78,26 9,04 31,42 10,74 129,45 232,82 0,00 362,27 64,3%
  2013 110,32 4,35 27,37 12,88 154,91 250,97 0,00 405,89 61,8%
  2014 63,76 6,12 21,15 16,62 107,65 362,13 0,00 469,78 77,1%
  2015 60,49 17,06 17,47 16,75 111,77 156,93 31,14 299,85 52,3%
  2016 65,42 3,94 16,05 5,96 91,37 293,64 41,85 426,86 68,8%
  2017 68,87 7,90 38,47 5,17 120,40 254,96 39,55 414,91 61,4%
  Totaal 2 642,14 705,23 955,89 437,64 4 740,90 6 062,73 112,54 10 916,17 55,5%

  * tot 2014 ondergebracht onder "maritieme toegang".

  Project 2013 2014 2015 2016 2017 Totaal
  Berendrechtsluis (saldo vanaf 1989) 1,00 1,64 0,01 0,51 1,02 4,18
  Berendrechtsluis & Zandvlietsluis 0,00 0,00 0,35 0,60 1,17 2,13
  Zandvlietsluis 0,97 0,12 2,66 1,56 0,32 5,63
  Reserve bovenrolwagens t.b.v. diverse sluizen 0,00 0,00 0,00 1,68 0,00 1,68
  Renovatie van het 5e Havendok en Marshalldok 5,44 0,00 0,00 0,00 0,00 5,44
  Vierde havendok 0,71 0,01 0,00 0,00 0,00 0,72
  Verdieping Leopolddok 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19
  Bouw / Financieringskost AMORAS 30,36 7,35 7,35 7,28 7,19 59,43
  Renovatie Van Cauwelaertsluis 0,64 0,96 0,02 0,04 0,00 1,66
  Boudewijnsluis 0,00 4,29 2,39 5,39 0,12 12,18
  Royerssluis en Kattendijksluis 0,05 0,00 0,00 0,00 0,20 0,25
  Wegenwerken (o.a. havenring en logistiek park) 0,00 0,00 0,00 7,58 0,00 7,58
  Verrebroekdok 2,37 0,04 0,00 0,22 0,00 2,63
  Kieldrechtsluis 27,05 0,04 0,00 4,63 19,01 50,73
  Herstellingswerken Kallosluis 0,52 0,46 0,06 0,00 0,00 1,04
  Verdieping kaaimuren Vijfde Havendok en Industriedok 0,00 0,00 0,00 0,87 0,96 1,83
  Wachtplaatsen Ketelplaat (binnenvaart) 0,00 0,00 0,00 0,00 5,24 5,24
  Overige (kleinere werken en diversen) 11,37 18,44 17,90 6,96 7,61 62,28
  Decreetkosten: werking sluizen 13,32 13,30 13,11 13,78 16,43 69,94
  Decreetkosten: toelage kanaaldokken & commerciële ligplaatsen 4,56 5,49 6,16 5,44 0,00 21,64
  Decreetkosten: havenkapiteinsdienst 11,78 11,62 10,47 8,89 9,69 52,45
  Totaal Haven van Antwerpen 110,32 63,76 60,49 65,42 68,87 368,87

  Bron: Vlaamse Havencommissie, op basis van gegevens Vlaamse Gemeenschap, Dept. MOW, Afdeling Maritieme Toegang

  Project 2013 2014 2015 2016 2017 Totaal
  Zeekanaal naar Gent en Voorhaven 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,76
  Moervaart 0,00 0,00 1,93 0,02 5,37 7,33
  Overige (kleinere werken en diversen) 2,25 3,38 13,29 2,45 1,05 22,42
  Decreetkosten: werking sluizen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Decreetkosten: baggeren Zeekanaal 0,16 0,07 0,10 0,00 0,00 0,33
  Decreetkosten: havenkapiteinsdienst 1,94 1,92 1,73 1,47 1,47 8,53
  Totaal Haven van Gent 4,35 6,12 17,06 3,94 7,90 39,36

  Bron: Vlaamse Havencommissie, op basis van gegevens Vlaamse Gemeenschap, Dept. MOW, Afdeling Maritieme Toegang.

  Project 2013 2014 2015 2016 2017 Totaal
  Onderwaterdamwand kop Brittanniadok 0,00 0,00 0,00 0,00 3,25 3,25
  Tweede LNG-steiger 0,10 0,09 0,00 0,00 0,00 0,20
  Strategisch Haveninfrastructuur Project 3,32 3,39 0,09 0,00 0,00 6,80
  Voorwand kaai CHZ-Terminal 0,85 0,00 0,24 0,02 0,00 1,11
  Aanleg Wielingen- en Albert II dok 8,16 0,37 0,00 0,00 0,00 8,53
  Aanleg Albert II-dok 0,00 0,00 0,13 0,00 2,13 2,26
  Werken Vandammesluis en vaargeul 1,31 5,63 5,99 4,00 20,07 37,00
  Werken Visartsluis 0,14 0,24 0,30 0,00 1,45 2,12
  Bastenakenkade 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54
  Aanleg Zuidelijk kanaaldok en bijhorende terreinen 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02
  Vernieuwen oevers Boudewijnkanaal 0,00 0,00 1,75 1,73 1,69 5,16
  Renovatie spoorbrug over Boudewijnkanaal 0,00 0,00 0,00 1,69 0,00 1,69
  Overige (kleinere werken en diversen) 6,40 4,91 2,92 2,92 4,33 21,48
  Decreet kosten werking sluizen 3,60 3,60 6,43 3,45 3,46 17,55
  Decreetkosten: havenkapiteinsdienst 2,95 2,91 2,62 2,23 2,07 12,78
  Totaal Haven van Zeebrugge 27,37 21,15 17,47 16,05 38,47 120,50

  Bron: Vlaamse Havencommissie, op basis van gegevens Vlaamse Gemeenschap, Dept. MOW, Afdeling Maritieme Toegang.

  Project 2013 2014 2015 2016 2017 Totaal
  Nieuwe havendammen 10,23 9,18 0,00 0,00 0,00 19,41
  Renovatie kaai 101 thv bestuursgebouw DAB vloot 0,00 0,00 8,94 0,00 0,00 8,94
  Demeysluis: basculebrug/wachtkaai 0,54 0,08 0,00 0,00 0,00 0,62
  Demeysluis: schilder- en herstellingswerken, electromechanische uitrusting deuren 0,00 0,00 0,00 1,37 0,00 1,37
  Overige (kleinere werken en diversen) 0,75 6,02 6,53 3,43 3,93 20,65
  Decreetkosten: werking sluizen 0,54 0,53 0,54 0,54 0,53 2,67
  Decreetkosten: havenkapiteinsdienst 0,83 0,82 0,73 0,62 0,70 3,71
  Totaal Haven van Oostende 12,88 16,62 16,75 5,96 5,17 57,37

  Bron: Vlaamse Havencommissie, op basis van gegevens Vlaamse Gemeenschap, Dept. MOW, Afdeling Maritieme Toegang.