belang Vlaamse havens

  Vlaanderen heeft vier zeehavens. De Vlaamse zeehavens hebben verschillende troeven en vormen de poorten van en naar de wereld:

  • Ze hebben een unieke ligging: zeer centraal in Noordwest-Europa en op het knooppunt tussen zee en een groot hinterland. Dat schept enorme mogelijkheden voor industrie en handel.
  • Ze zijn essentieel voor import en export. Veel fabrieken kunnen niet draaien zonder de grondstoffen die via de havens worden aangevoerd. Ook voor de export zijn de havens essentieel. Door de zeehavens wordt heel de wereld een gemakkelijk bereikbaar afzetgebied voor de productie in Vlaanderen, België en de buurlanden.
  • Ze zijn belangrijk voor de consument: een heel assortiment goederen kan pas bij de  Vlaamse gezinnen terechtkomen nadat ze de havens gepasseerd zijn. 
  • De werkgelegenheid in de havens is zeer groot. De voorbije jaren werkten er ca.  230.000 mensen. Dat betekent dat bijna één op tien jobs in Vlaanderen rechtstreeks of onrechtstreeks iets met de havens te maken heeft.
  • De toegevoegde waarde (die rechtstreeks of onrechtstreeks door de Vlaamse havens werd gegenereerd, bedroeg in de voorbije periode jaarlijks ca. 27 miljard euro of bijna één zevende van het bruto regionaal product van Vlaanderen.
   De directe investeringen bedroegen 3.000,1 miljoen euro in 2012.

  Werkgelegenheid

  Directe werkgelegenheid Vlaamse havens, VTE, 2007-2012

  Directe werkgelegenheid
  2007
  2012
   
   
  (VTE)
  (VTE)
  aandeel in totaal
  Handel
  5.358
  5.728
  6%
  Industrie
  52.522
  47.243
  46%
  Andere logistieke diensten
  3.368
  5.115
  5%
  Vervoer over land
  6.115
  6.541
  6%
  Niet-maritieme cluster
  68.363
  64.627
  63%
  Maritieme cluster
  38.900
  38.704
  37%
  Totaal
  107.263
  103.331
  100%
  bron: NBB
       

  Directe en indirecte werkgelegenheid Vlaamse havens, 2007-2012

   Jaar Direct Indirect Totaal
    Maritieme cluster Niet maritieme cluster Totaal direct Totaal indirect Algemeen totaal
  2007 38.900 68.363 107.263 127.205 234.468
  2008 40.104 68.041 108.146 132.195 240.340
  2009 39.753 66.089 105.842 121.452 227.293
  2010 38.734 63.755 102.489 123.244 225.733
  2011 38.590 62.873 101.463 124.311 225.774
  2012 38.704 64.627 103.331 126.244 229.575
  bron: NBB          

  Directe toegevoerde waarde

  Directe toegevoerde waarde Vlaamse havens, in miljoen euro, 2007-2012

  Directe toegevoegde waarde
  2007
  2012
   
   
  (mln €)
  (mln €)
  aandeel in totaal
  Handel
  1.760,7
  1.840,7
  13%
  Industrie
  8.166,7
  7.495,2
  51%
  Andere logistieke diensten
  531,3 627,6
  4%
  Vervoer over land
  402,3
  443,5
  3%
  Niet-maritieme cluster
  10.860,9
  10.406,9
  71%
  Maritieme cluster
  4.125,9
  4.249,7
  29%
  Totaal
  14.986,8
  14.656,6
  100%
  bron: NBB
       

  Directe en indirecte toegevoegde waarde Vlaamse havens, 2007-2012

  Jaar
  Direct
  Indirect
  Totaal
   
  Maritieme cluster
  Niet-maritieme cluster
  Totaal direct
  Totaal indirect
  Algemeen totaal
  2007
  4.125,9
  10.860,9
  14.986,8
  12.348,3
  27.335,1
  2008
  5.138,9
  9.848,5
  14.987,4
  12.669,6
  27.657,0
  2009
  3.736,1
  9.539,2
  13.275,3
  11.079,4
  24.354,7
  2010
  4.176,4
  10.675,6
  14.852,1
  11.576,2
  26.428,3
  2011
  3.897,2
  10.607,7
  14.504,9
  12.122,9
  26.627,7
  2012
  4.249,7
  10.406,9
  14.656,6
  12.233,0
  26.889,6
  bron: NBB
           

  Directe investeringen

  Directe investeringen in de Vlaamse havens, in miljoen euro, 2007-2012

  Directe investeringen 2007 2012  
    (mln €) (mln €) aandeel in totaal
  Handel 109,4 81,4 3%
  Industrie 1.886,5 1.151,5 38%
  Andere logistieke diensten 117,9 100,3 3%
  Vervoer over land 92,4 102,9 3%
  Niet-maritieme cluster 2.206,2 1.436,0 48%
  Maritieme cluster 2.346,6 1.564,1 52%
  Totaal 4.552,8 3.000,1 100%
  Bron: NBB