Advies VBS Nautisch diensthoofd

    Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
    Hilde Crevits
    Advies over het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering over de kwalificatie en aansprakelijkheid van personeelsleden belast met scheepvaartbegeleiding buiten het havengebied

    In dit advies formuleert de Vlaamse Havencommissie opmerkingen over “Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de artikelen 3 en 13, 2°, van het besluit van 14 september 2007 betreffende de opleiding, de kwalificatie en de aansprakelijkheid van de personeelsleden die belast zijn met de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen buiten het havengebied en het personeel van het MRCC??. In essentie gaat het besluit over de samenvoeging van de functie van VBS-loods en ACC-loods tot één functie onder de naam “VBS-Nautisch diensthoofd??. In het VHC-advies wordt een aantal belangrijke vragen gesteld, die onder meer gaan over de praktische haalbaarheid van de geplande reorganisatie, het voldoende respecteren van de rol van het havenbestuur in de nautische keten en het noodzakelijke overleg tussen de betrokken actoren en de havenbesturen.

    Thema's en trefwoorden