Wat doen we?

  De Vlaamse Havencommissie (VHC) heeft een adviesopdracht en een informatie- en studieopdracht.

  Advies- en aanbevelingsopdracht

  De Vlaamse Havencommissie adviseert de Vlaamse regering over het Vlaamse havenbeleid. De VHC formuleert adviezen en aanbevelingen en voert studies uit, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de Vlaamse regering of het Vlaams Parlement. De algemene adviezen en aanbevelingen hebben betrekking op het uitwerken van algemene beleidsobjectieven voor de infrastructuur en exploitatie van de havens. De VHC kan algemene voorstellen doen over de concurrentievoorwaarden tussen havens (financiering, subsidiëring, samenwerkingsverbanden), over de bevordering van samenwerking tussen de havens en het beleid. De VHC kan ook aanbevelingen formuleren over hinterlandverbindingen en interregionaal en internationaal overleg over zeehavenbeleid.

  De VHC adviseert over projecten die in de havens worden gerealiseerd en waarvoor de Vlaamse Overheid subsidie verleent of (mede-)investeerder is. De minister is uitdrukkelijk gebonden om aan de VHC advies te vragen over de projecten met een totale investeringskost van ten minste 10 miljoen euro. Belangrijke voorbeelden van dergelijke investeringsprojecten zijn de Flanders Container Terminal (Zeebrugge), het Verrebroekdok (Antwerpen), het Kluizendok (Gent), de renovatie van de haven van Oostende, de Containerkade Noord en de Containerkade West (Antwerpen). Recent werden adviezen geformuleerd over de 2e sluis in de Waaslandhaven (Antwerpen), de renovatie van de kaaimuur van de CHZ-terminal (Zeebrugge) en de tweede LNG-steiger te Zeebrugge.

  De VHC heeft de laatste jaren ook een hele reeks adviezen en aanbevelingen gemaakt over meer algemene beleidsmatige onderwerpen, zoals Europese aangelegenheden (Havenrichtlijn, Europees havenbeleid), Strategische plannen, het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, havenbestuurlijke bevoegdheden, financiering van havens, Mobiliteitsplan Vlaanderen, enz.

  Informatie- en studieopdracht

  Het VHC-secretariaat vervult autonoom de algemene informatieopdracht van de VHC. Dit omvat onder meer de jaarlijkse publicatie van een "Jaaroverzicht Vlaamse havens 20XX", dat u kunt downloaden van op deze website (of per e-mail gratis in gedrukte vorm kunt aanvragen, zolang de voorraad strekt). Het Jaaroverzicht brengt uitgebreid verslag uit over het afgelopen jaar op het vlak van investeringen, nieuwe scheepvaartlijnen en ontwikkelingen in de industrie in de vier Vlaamse havens. Het bevat statistische gegevens over overheidsuitgaven ten behoeve van de havens, havenarbeid, het sociaaleconomische belang van de Vlaamse havens (werkgelegenheid, toegevoegde waarde), het maritieme verkeer (lossingen en ladingen, passagiers, oorsprong/bestemming) enzovoort.

  Binnen haar informatie- en studieopdracht kan de Vlaamse Havencommissie ook opdrachten geven aan externen, bijvoorbeeld studiebureaus, om één of meerdere aspecten van een havenrelevant probleem te onderzoeken.

  Het secretariaat volgt de Europese dossiers op en heeft daarover driemaal, in 2004, 2005 en 2009, een boekje gepubliceerd met als titel "Wegwijzer in Europese haven- en vervoerdossiers". Voor een hele reeks Europese dossiers wordt hierin bondig maar duidelijk uitgelegd waar het over gaat en wat de actuele stand van zaken is van het dossier. De laatste editie werd gemaakt in samenwerking met de collega's van de Nationale Havenraad Nederland. De geactualiseerde teksten vind je terug op deze website (zie Europese Unie).

  Op deze website vind je ook verschillende informatieve onderdelen, zie Statistiek, Europese Unie, Havendecreet, Haven- en Scheepvaartjargon, Steekkaarten Vlaamse havens. Je kan je ook gratis inschrijven op de VHC-nieuwsbrief, waarin nieuwe adviezen en aanbevelingen worden gemeld en waarmee vier keer per jaar de kwartaalcijfers voor de maritieme trafiek van de Vlaamse havens worden aangekondigd.