Vlaamse Havencommissie adviseert over tweede LNG-steiger te Zeebrugge

    schip haven ZeebruggeDe Vlaamse Havencommissie (VHC) heeft op 28 oktober 2010 een advies "over een tweede LNG-steiger in de voorhaven van Zeebrugge" unaniem goedgekeurd. Op basis van de projectkenmerken, de gegevens die aan de VHC werden verstrekt en op basis van de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) vindt de VHC dat de realisatie van het project een sociaaleconomisch rendabele investering is.

     

    Het project voorziet in de bouw van een bijkomende steiger in het LNG-dok, in de voorhaven van Zeebrugge. De steiger zal dienen voor het verladen van LNG-schepen met een maximale inhoud tot 217.000 m³. Ook wordt de steiger uitgerust voor het lossen van hervergassingsschepen (LNG-RV – Regasification Vessels – LNG schepen met eigen hervergassingsinstallatie aan boord). Het laden van kleine LNG-schepen behoort ook tot de mogelijkheden.