16/11/2016

beeldscherm en staafgrafiekenIn de haven van Antwerpen werd in de eerste negen maanden van 2016 161,7 miljoen ton geladen en gelost. Dat is 3,3% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Opnieuw lieten vloeibaar massagoed en containers sterke groeicijfers optekenen.

Vlaamse Havencommissie

De Vlaamse Havencommissie (VHC) werkt mee aan de voorbereiding van het Vlaamse havenbeleid met adviezen en aanbevelingen. Daarnaast publiceert de VHC informatie en statistieken over het Vlaamse en Europese havenbeleid.